Evitar navegació.

Drupal - Mòdul TinyMCE

Per fer sortir la paleta de color per al text i per al fons afegir al mòdul tinymce.module les línies següents

      $init['theme_advanced_buttons1_add'] = 'fontselect,fontsizeselect';
      $init['theme_advanced_buttons2_add'] = 'forecolor,backcolor';

després de

switch ($theme_name) {
    case 'advanced':

Informació obtinguda de http://drupal.org/node/21209