Evitar navegació.

Mirar si una IP està considerada com SPAM